Ongedierte als ratten, muizen en wespen kunnen veel overlast veroorzaken. Maar ook minder zichtbaar ongedierte als houtworm kan veel schade veroorzaken. In 1983 zijn wij als bedrijf in ongediertebestrijding gestart. Deze service leveren we nog steeds. Door jarenlange ervaring weten we hoe we ongedierte het beste kunnen bestrijden. Zonder overlast of schadelijke gevolgen voor u en uw omgeving.

Ga naar www.vanstippent.nl en bekijk hoe wij ongedierte bestrijden.

Houtworm

Een zeer vervelend probleem in huis is houtworm. Zeker als voor de bouw van uw woning of bedrijf veel hout is gebruikt. Door de houtworm wordt het hout aangevreten; er ontstaan vele kleine gaatjes in het hout. Dat leidt uiteindelijk tot schade van de balken; ze verliezen hun draagkracht. Dat wilt u uiteraard voorkomen. Dus als u regelmatig kleine bergjes stof ziet, kijk dan of er kleine gaatjes in de balken zitten. En laat uw hout behandelen als u houtworm heeft.

Ratten

Een ander dier dat veel overlast veroorzaakt is de rat. Zolang er water, voedsel en beschutting aanwezig is, zijn ratten tevreden. Bovendien kunnen ze goed ruiken, graven, zwemmen en klimmen. Ratten zijn alleseters. De bruine rat heeft wel voorkeur voor fruit, groente, vis en vlees terwijl de zwarte rat liever meel- of graanproducten heeft. Ratten planten zich razendsnel voort, dus je hebt al snel een rattenplaag. Berg daarom eten en etensresten goed op, liefst in luchtdichte bakken. Ratten zitten graag hoog en droog, dus controleer uw vlieringen, dakbeschot en plafonds. Meestal zitten ratten buiten maar ze houden niet van kou. In de winter zullen ze daarom sneller binnenkomen. Weet dat ratten vlooien met bacillen bij zich dragen waar u ziek van kunt worden.

Muizen

Evenals ratten veroorzaken ook muizen veel overlast. Muizen tref je vaak binnen aan. Ook zij dragen bacteriën, virussen en parasieten met zich mee. Muizen knagen overal aan. Niet alleen aan eten maar ook kabels, stoelpoten en dozen. En hun uitwerpselen kun je overal vinden. En net als ratten planten ook muizen zich razendsnel voort.

Wespen

Wespen zijn nuttige beestjes maar een wespennest kan ook voor overlast zorgen. Ze komen op zoetigheid af. In de zomer zorgen ze vaak voor overlast op het terras. Wespen kunnen meerdere keren steken en zijn vaak wat agressiever dan bijvoorbeeld bijen.

Wat kunt u doen?

Probeer overlast van ongedierte te voorkomen. Berg etenswaren goed op, maak gaten in vloeren en wanden dicht, dek zoetigheden af. Maar als u eenmaal een plaag heeft en het niet meer volstaat om de dieren met een bezem weg te jagen, bel dan met Van Stippent.

Overige overlast en meer informatie

Natuurlijk kunt u ook overlast hebben van andere dieren: mieren, duiven, zilvervisjes, fruitvliegjes, bed wantsen, vlooien … Neem ook dan contact met ons op. Wij helpen u graag.