Ontruiming service bij verhuizingen of overlijden

Bij een verhuizing of overlijden worden mensen met veel verschillende zaken geconfronteerd. Dikwijls levert dat narigheid op. Toch hoeft de ontruiming van een woning of kamer geen extra hoofdbrekens op te leveren. Al vanaf 1998 verzorgen wij ontruimingen voor uiteenlopende opdrachtgevers: woningstichtingen, gemeenten, deurwaarders en andere instanties. Ook particulieren kunnen een beroep doen op onze expertise.

Ontzorgen

Wat Van Stippent eigenlijk doet is u ontzorgen. Wij verwijderen complete inboedels en slaan  die eventueel op in ons depot. Goederen tegen werk ruilen is daarbij ons uitgangspunt. Wij inventariseren de inboedel, bepalen er de waarde van en verrekenen die met de kosten die gemaakt moeten worden om een woning of appartement geheel verhuurbaar of verkoopbaar op te leveren. Ook reparaties aan bijvoorbeeld de badkamer worden door ons aangenomen. Bewoners kunnen zich dus geheel focussen op hun nieuwe onderkomen. En nabestaanden hoeven niet in allerijl de ruimte vrij te maken en te proberen afnemers te vinden voor goederen of huisraad.

Door onze jarenlange ervaring en het werken voor grote opdrachtgevers zijn wij in staat u echt te helpen. En op een eerlijke manier. Wie nu of in de toekomst een beroep wil doen op de ontruiming service van Van Stippent Bouwservice is van harte welkom. Heeft u nog vragen over onze ontruiming service? Neem dan contact met ons op.

Ontruiming van huizen - Van Stippent Bouwservice